Eerste Dordtse kroonbede op 17 september a.s.

5 juli 2018
Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk.

lees verder

Hagepreek tijdens herdenking Eerste Vrije Statenvergadering

8 juni 2018
Op donderdagavond 19 juli a.s. hoopt het Platform Dordtse Kerken opnieuw een Hagepreek te houden als onderdeel van de gemeentelijke herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. Het thema van dit jaar is ‘De Paradox van de Vrijheid’. Voorganger is Ds. Matthijs Haak, predikant van de Kandelaarkerk. De muziek wordt verzorgd door het Hagepreek Ensemble . De herdenking vindt plaats in de buitenlucht op het Hof. De toegang is vrij. We willen u namens het Platform Dordtse Kerken van harte uitnodigen deze bijeenkomst bij te wonen.

lees verder

Deelnemende kerken