Algemene Vergadering Platform Dordtse Kerken

Algemene Vergadering Platform Dordtse Kerken

De jaarvergadering van ons Platform is op woensdagavond 21 november in de Wilhelminakerk. Het is een iets uitgebreidere programma. De kerk gaat open voor mensen die de expositie kerk en kunst willen bekijken om 19 uur. Ds. Kees Streefkerk zal om half acht een kunst-vesper leiden, die tot 20 uur duurt. Daarna kan ook de expositie worden bekeken. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om het eerste deel van het programma bij te wonen, vragen  we om na 20 uur te komen. De vergadering zal stipt om 20. 15 uur beginnen in de Wilhelminakerk.  We wijzen erop dat het wederom de opzet is dat organisaties ons kunnen informeren over plannen. In de vergadering kan dat voor de pauze kort worden toegelicht en in de pauze en na de vergadering kan worden gesproken met de organisatoren. < terug naar overzicht