Nieuws

Koning Willem-Alexander bij start 'Ode aan de Synode' in Dordrecht 1 oktober 2018

Koning Willem-Alexander bij start 'Ode aan de Synode' in Dordrecht

Zijne Majesteit de Koning is zaterdagavond 10 november 2018 aanwezig bij de start van ‘Ode aan de Synode’, de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht. De viering start in de Augustijnenkerk. Na een welkomstwoord door burgemeester A.W. Kolff van Dordrecht, houdt mr. J.P.H. Donner een verzoeningsrede. De Koning leest een bij de gelegenheid passende passage voor uit de Statenbijbel, als eerbetoon aan dit belangrijke erfgoed.

lees verder
Prinsjesdagontbijt 2018: Waarom zijn de mensen zo moe? 28 augustus 2018

Prinsjesdagontbijt 2018: Waarom zijn de mensen zo moe?

Ook dit jaar organiseert GIDS Dordrecht een Prinsjesdagontbijt onder de vlag van het Platform Dordtse Kerken. Het thema is 'Waarom zijn de mensen zo moe?' ontleend aan Jules de Corte. We spreken met elkaar over de vermoeidheid die Nederland parten speelt. Zijn we elkaar niet aan het overvragen in de huidige participatiemaatschappij? En wat kunnen we hierin betekenen voor de ander?

lees verder
Eerste Dordtse kroonbede op 17 september a.s. 5 juli 2018

Eerste Dordtse kroonbede op 17 september a.s.

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk.

lees verder
Hagepreek tijdens herdenking Eerste Vrije Statenvergadering 8 juni 2018

Hagepreek tijdens herdenking Eerste Vrije Statenvergadering

Op donderdagavond 19 juli a.s. hoopt het Platform Dordtse Kerken opnieuw een Hagepreek te houden als onderdeel van de gemeentelijke herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. Het thema van dit jaar is ‘De Paradox van de Vrijheid’. Voorganger is Ds. Matthijs Haak, predikant van de Kandelaarkerk. De muziek wordt verzorgd door het Hagepreek Ensemble . De herdenking vindt plaats in de buitenlucht op het Hof. De toegang is vrij. We willen u namens het Platform Dordtse Kerken van harte uitnodigen deze bijeenkomst bij te wonen.

lees verder
Jaar van verzet centraal op interkerkelijke herdenking 17 april 2018

Jaar van verzet centraal op interkerkelijke herdenking

DORDRECHT - Bij de christelijke herdenkingsbijeenkomst op vrijdagavond 4 mei in de Singelkerk - die om zeven uur begint - krijgt het nationaal jaarthema: ,,2018: jaar van verzet" de volle aandacht. In de tweede wereldoorlog streden mensen voor recht en tegen onrecht. Velen betaalden met de prijs van hun eigen leven. Dat gebeurde ook in Dordrecht. Zeker in het begin van de oorlog was er maar een kleine groep Dordtenaren die in verzet kwam.

lees verder