Nieuws

Een nieuwe naam voor het Platform Raad van Kerken 24 november 2016

Een nieuwe naam voor het Platform Raad van Kerken

Het Platform Raad van Kerken Dordrecht gaat verder onder een nieuwe naam: Platform Dordtse Kerken. De naam past beter bij de doelstelling van het overlegplatform om in Dordrecht zoveel mogelijk kerken rond de tafel te kunnen krijgen. De algemene vergadering van het Platform heeft de nieuwe naam vastgesteld.

lees verder
Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat 5 juli 2016

Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat

Het Dordtse Prinsjesdagontbijt staat dit jaar in het teken van de discussie rond kerk en staat. Met het afbrokkelen van de verzorgingsstaat lijkt de kerkelijke caritas weer terug van weggeweest. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve en ds. Piet de Jong gaan de deelnemers in gesprek over de nieuwe rollen van overheid en kerk: Zet de overheid de kerk aan het werk? Accepteren kerken die rol? En zo ja, onder welke voorwaarden?

lees verder
Klankbordavond UitdeKast op 14 juli a.s. 4 juli 2016

Klankbordavond UitdeKast op 14 juli a.s.

Op donderdagavond 14 juli a.s. organiseert UitdeKastindeKerk een klankbordavond voor betrokkenen uit de Dordtse kerken. We willen met elkaar de stand van zaken in onze kerken inventariseren en nadenken over nieuwe activiteiten. Hoe is de situatie in uw gemeente? Voelen mensen met een andere geaardheid zich voldoende welkom? Is er openheid rond dit thema of houden mensen zich stil?

lees verder
Bezinningsbijeenkomst 'De Vrijheid Omarmd' 4 mei 2016

Bezinningsbijeenkomst 'De Vrijheid Omarmd'

De jaarlijkse bezinningsbijeenkomst in de Singelkerk op woensdagavond 4 mei voorafgaand aan de Dodenherdenking op het Sumatraplein, heeft dit jaar het thema 'De Vrijheid Omarmd'. De bijeenkomst start om 19uur, de deuren van de kerk gaan open om half zeven.

lees verder
Top2000 kerkdienst 27 december 2015

Top2000 kerkdienst

Op 27 december 2015 aanstaande om 19:30 vindt er een Top2000-kerkdienst plaats in de Wilhelminakerk in Dordrecht. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio2 6 kerken uit Dordrecht slaan de handen ineen om deze dienst te organiseren.

lees verder