Aandacht voor de vluchteling in Dordtse kerken en moskeeŽn

Aandacht voor de vluchteling in Dordtse kerken en moskeeŽn

De afgelopen weken zijn er verschillende groepen vluchtelingen op het eiland van Dordrecht opgevangen. Vrijwilligers vanuit kerken en moskeeën hebben zich ingezet om deze mensen een warm welkom te bieden. Afgelopen week was er een bewogen afscheidsbijeenkomst voor de laatste groep, waarbij zowel moslims als christenen aanwezig waren.  Imam Mustafa Bilen reciteerde uit de Kuran en sprak een bede uit (dua); ds. Rein Hoekstra las uit de Psalmen en sloot af met een gebed, waarbij hij de vluchtelingen een zegen meegaf voor hun verdere (levens)reis. Om het belang van een gastvrij ontvangst te onderstrepen zal er in het weekend van 11-13 december zowel in de kerken als in de moskeeën speciale aandacht zijn voor het lot van de vluchteling. Ook op andere plekken in Dordrecht wordt er dit weekend speciaal gebeden voor de vluchtelingen.

 

Imam Ali Turk van de Dordtse Aksa moskee licht toe: “Leven is het meest fundamentele recht van een mens. In ons boek de Kuran staat ‘dat wie ook een mens doodt, het ware alsof hij het gehele mensheid doodt, en voor hem die iemand het leven schenkt, is alsof hij aan het gehele mensheid het leven heeft schenkt’(Kuran - Maide:32).  Te zorgen dat de mensen in vrijheid kunnen leven en hun geloof kunnen belijden is een van de essentiële taken van de mens. In de Kuran staat ‘ mensen die op pad zijn, mensen zonder land en daklozen tot die het geven van aalmoes verplicht gesteld’ (Kuran - Tevbe:60).”

 

Ook in het christelijk geloof is hulp aan vluchtelingen belangrijk. Ds. Matthijs Haak van de Kandelaarkerk in Stadspolders geeft aan: “Bij Kerst vieren we dat God in zijn zoon Jezus op aarde kwam. Er was toen geen plaats voor hem (Lucas 2). Toch werd Jezus geboren en droeg zelfs heel ons leven op Golgota. Uit dankbaarheid volgen we daarom de Heer Jezus. In zijn naam willen we gastvrij zijn voor asielzoekers (o.a. Hebreeën 13:2). In hen ontvangen wij de Heer zelf (Matteüs 25:35)."

 

Kerken en moskeeën kiezen er bewust voor om de vluchtelingen samen tegemoet te treden. Ds. Haak en imam Turk geven aan: “We willen een voorbeeld stellen. De manier waarop we geloven verschilt, maar er zijn ook raakvlakken. Onze inzet voor vluchtelingen is zo’n raakvlak, daarvan willen we gebruik maken; laten zien dat religieuze mensen op een goede manier samen kunnen werken.”< terug naar overzicht