Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat

Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat

Het Dordtse Prinsjesdagontbijt staat dit jaar in het teken van de discussie rond kerk en staat. Met het afbrokkelen van de verzorgingsstaat lijkt de kerkelijke caritas weer terug van weggeweest. Dit roept verschillende vragen op: voor de ontvanger, voor de overheid én voor de kerk. Het 'recht' op een vangnet/ondersteuning vanuit de gehele gemeenschap wordt een 'gunst' verleend door particulieren of particuliere instellingen. Daarbij is de kerk natuurlijk niet neutraal. In hoeverre is dit een probleem voor de overheid? Mag er een bijbel mee in het voedselpakket? En waar staat de kerk zelf? Waar voorheen woord en daad hand in hand gingen, lijken beiden nu meer en meer losgekoppeld. Durft de kerk nog wel voor haar boodschap uit te komen?

 

Samen met burgemeester Pieter Verhoeve en ds. Piet de Jong gaan de deelnemers in gesprek over de nieuwe rollen van overheid en kerk: Zet de overheid de kerk aan het werk? Is de kerk de gedroomde goedkope oplossing voor een zich terugtrekkende overheid? Accepteren kerken die rol? En zo ja, onder welke voorwaarden?

 

Het Prinsjesdagontbijt vindt plaats op D.V. 20 september a.s. van 7.00 uur tot 9.00 uur in Grand Café Bellissimo (da Vinci College) aan de Leerparkpromenade 100 te Dordrecht.

 

Aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt kan via het Platform Raad van Kerken Dordrecht. Gelieve uw naam, organisatie en contactgegevens door te geven op rvkdordrecht@gmail.com. De kosten voor het ontbijt bedragen € 15,- , over te maken op IBAN NL 07 INGB 0004 2774 97 t.n.v. Platform Raad van Kerken te Dordrecht ovv Prinsjesdagontbijt 2016. Aanmelden kan tot 12 september 2016.

 

 < terug naar overzicht