Klankbordavond UitdeKast op 14 juli a.s.

Klankbordavond UitdeKast op 14 juli a.s.

Op donderdagavond 14 juli a.s. organiseert UitdeKastindeKerk een klankbordavond voor betrokkenen uit de Dordtse kerken. We willen met elkaar de stand van zaken in onze kerken inventariseren en nadenken over nieuwe activiteiten. Hoe is de situatie in uw gemeente? Voelen mensen met een andere geaardheid zich voldoende welkom? Is er openheid rond dit thema of houden mensen zich stil?

 

Gaat de positie van mensen met een andere geaardheid binnen de kerk u aan het hart? Kom dan op 14 juli a.s. naar VanAlleTijden aan de Grotekerksbuurt 44 om je ervaringen te delen en met ons mee te denken. Aanvang 20uur. We hopen mensen uit veel verschillende kerken te ontmoeten. Ook zijn er een tweetal landelijke organisaties vertegenwoordigd (Verscheurd en LKP) om informatie te geven en mee te brainstormen.


De werkgroep UitdeKastindeKerk is ontstaan uit het landelijke Koploperprogramma (inmiddels programma Regenboogstad) waarin de gemeente Dordrecht sinds 2008 participeert. In de afgelopen jaren werden een aantal gespreksbijeenkomsten georganiseerd over homoseksualiteit en kerk voor het kerkelijk kader en kerkleden. Doel van de werkgroep: zorgen dat kerken (net als sportverenigingen, scholen en verzorgingshuizen) een veilige plek vormen voor mensen met een andere geaardheid; een plek waar mensen eerlijk kunnen uitkomen voor hun anders zijn, zonder angst om te worden buitengesloten. De werkgroep heeft zich daarbij altijd verre gehouden van de theologische discussie rond de acceptatie van homoseksualiteit, maar zich uitsluitend gericht op de vraag hoe kerken kunnen zorgen dat mensen met een andere geaardheid zich binnen de kerk welkom kunnen voelen.

We denken dat het belangrijk is om als kerken te laten zien ook voor deze doelgroep ruimte te bieden. Het gebeurt nog te vaak dat LHBT’ers teleurgesteld de kerk de rug toe keren. Terwijl de kerk bij uitstek de plek zou moeten zijn waar iedereen welkom is. We hopen dat u ons wilt helpen om hier verandering in te brengen.

David Schalken
Elly van Wenum< terug naar overzicht