17 sept – Prinsjesdagontbijt 🗓

Het Dordtse Prinsjesdagontbijt heeft dit jaar als thema: “Eenzaamheid, de armoede van het Westen” of “Ubuntu – ik ben omdat wij zijn”. Het thema zal worden ingeleid door Wiebe van Horssen van Missie Dordt. Hij zal ingaan op de ‘coöperatieve cultuur’ zoals hij die heeft leren kennen bij zijn werk in Afrika (Mozambique) en daarbij de link leggen naar ‘samenhorigheid principes’ in de Bijbel. Vanuit dat perspectief houdt hij de ‘Westerse cultuur’ een spiegel voor.

Vanuit een heel ander perspectief zal Rob Veerman, geestelijk verzorger en wijsgerig theoloog, reageren op deze stellingname. De bijdragen worden omlijst door muziek en er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken.

Ook wordt er een moment ingelast, waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor onze stad deze gebeden worden uitgesproken door aalmoezenier Briene van Herpen.

We hopen dat u op deze ochtend opnieuw geïnspireerd raakt om gezamenlijk het goede te zoeken voor onze stad. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Er komen soms van die donkere dagen
dat de lucht niet openklaart
het leven is soms zwaar te dragen
dat je liever niet geboren waart

kom dan bij mij om je te warmen
ik maak een kamer voor je klaar
‘k zal je wiegen in mijn armen
en je strelen door je haar

Herman van Veen
Voor Marie-Louise

Wend U tot mij, en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig.
Psalm 25:16

Dit bericht delen
Gepland Agenda Uitgelicht