19 juli – Herdenking Eerste Vrije Statenvergadering πŸ—“

Op 19 juli a.s. wordt voor de vierde keer de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht bij museum het Hof van Nederland in Dordrecht. De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Het was een belangrijke eerste stap naar een onafhankelijke republiek der Nederlanden, de voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. Vandaar dat de begrippen vrijheid en tolerantie belangrijke thema’s zijn die belicht worden op 19 juli.

De dag bestaat uit een feestelijke viering met eten, muziek, een speakerscorner in de Kloostertuin en een officiΓ«le herdenking op het Hof. Bij de herdenking zullen naast PvdA Kamerlid Sander Terphuis verschillende sprekers aanwezig zijn, waaronder de burgemeester van Haarlem Jos Wienen. Namens het Platform Dordtse Kerken zal ds. Gert Jan Vogel spreken. Het programma wordt afgesloten met een documentaire in The Movies, ‘Sprekend Nederland’. Β 

Datum19 juli 2019
Tijd17:00 – 22:00 uur
ToegangGratis, Film The Movies € 8,50
Dit bericht delen
Gepland Agenda Nieuws Uitgelicht