11 jun – Dordtse Kerken in gesprek met college over coronamaatregelen

Op donderdagmiddag 11 juni om 16.15u hopen de Dordtse Kerken een ontmoeting te hebben met het college van Burgemeester en Wethouders in de Raadszaal van het Stadhuis. De ontmoeting is live te volgen en ook terug te kijken op: https://dordrecht.raadsinformatie.nl/

Centraal tijdens de ontmoeting staat de coronacrisis en de betekenis hiervan voor de kerken in Dordrecht. Concreet gaat het gesprek over de veiligheidsmaatregelen en de wijze waarop kerken langzaam hun reguliere activiteiten (zoals kerkdiensten) weer kunnen opstarten (de exitstrategie). Belangrijke punten zijn het omgaan met zang in de eredienst , de positie van ouderen en de invulling van kringen en kinderwerk. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de sociale presentie van kerken in deze bijzondere tijd.

AGENDA

 1. Welkom door burgemeester Wouter Kolff
 2. Mededelingen door Hans Berrevoets (voorzitter Platform Dordtse Kerken)
  a. 19 juli 2020-2022
  b. Preek van de Leek
  c. Stedelijke herdenkingsbijeenkomst corona.
 3. Veiligheidsmaatregelen rond opstarten kerkelijke activiteiten
  a. Introductie door bestuur PDK
  b. Reactie vanuit college
  c. Ruimte voor vragen en gesprek
 4. Sociale presentie kerken (tijdens corona en daarbuiten)
  a. Introductie door Licht voor Dordt
  b. Reactie vanuit college
  c. Ruimte voor vragen en gesprek
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Dit bericht delen