17 mei – Gespreksbijeenkomst veilig kerk zijn 🗓

Hoe veilig is jouw kerk?

Kun je er eerlijk zijn over wat er in je omgaat?

Of houden mensen hun gevoelens liever voor zichzelf?

Tijdens de Roze Ode afgelopen maart in de Grote Kerk deelden LHBTI’ers en hun naasten hun wensen rond veilig kerk zijn. Wat is er nodig om je welkom te voelen? Om het gevoel te krijgen dat je er echt bij mag horen, ongeacht je achtergrond. Graag praten we hierover door op vrijdagavond 17 mei a.s. om 20.00u (zaal open 19.30u) in de Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2 in Dordrecht.  Hoofdgast is John Lapré, auteur van het boek ‘De veilige kerk’. Daarnaast gaan we in gesprek met ds. Matthijs Haak (Kandelaarkerk) en Ali Kersbergen (WijdeOuders). Ook is er alle ruimte om vanuit het publiek mee te praten. Doel is om samen na te denken hoe we dit als Dordtse Kerken op kunnen pakken. Wat kun jij doen om te zorgen dat jouw kerk een veilige plek wordt?

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep UitdeKastindeKerk van het Platform Dordtse Kerken en heeft een interkerkelijk karakter. Kerkleiders, kerkleden en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen en mee te doen in het gesprek.

Dit bericht delen
Gepland Agenda Uitgelicht