Henri Nouwenlezing 🗓

Zou God ons misschien kunnen helpen? 

Dat is het thema van de Henri Nouwen lezing op 24 januari 2020, 20 u in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20. Erik Borgman, hoogleraar filosofie en religie aan de Universiteit van Tilburg, stelt het volgende;

Er zijn tal van vragen die we niet goed beantwoord krijgen. Bijvoorbeeld de vraag: hoe maken wij onze omgang met de aarde duurzaam en respectvol? Of de vraag: hoe blijven we staande terwijl er steeds meer van ons wordt gevraagd en hoe worden we niet burn-out? Uitgaand van het werk van Henri Nouwen stelt Erik Borgman de vraag of we niet eens moeten ophouden om als een kleuter steeds te roepen dat we het zelf willen doen. Misschien kan de christelijke traditie ons opnieuw leren dat God ons kan helpen. 

Zaal open 19.30 uur. Na de lezing gesprek met de zaal. Het geheel wordt omlijst door muziek en zang. De toegang is vrij, ieder is welkom. Na afloop een vrijwillige collecte.

Wie was Henri Nouwen?

Henri Nouwen ( 19321996) was een Nederlands katholiek priester en psycholoog, als hoogleraar verbonden aan de Yale en Harvard universiteit (VS), hij was betrokken bij de civil rights movement van Martin Luther King en kreeg naam als schrijver van een veertigtal spirituele werken. Hij brak zijn wetenschappelijke carrière op het hoogtepunt af om zich te wijden aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  in een van de Arkgemeenschappen, L’Arche Daybreak in Canada. Maar hij bleef actief als geliefd predikant (o.a Hour of Power), auteur van religieuze geschriften en talloze brieven. Zijn  bekendste werk is Eindelijk Thuis, een overdenking over de Verloren Zoon bij het beroemde werk van Rembrandt in de Hermitage. Nouwen heeft veel aanhangers in de VS, Canada en Zuid Amerika. In Nederland draagt de Henri Nouwen Stichting zijn gedachtegoed uit. (nouwen.org)

Wie is Erik Borgman?

Professor Borgman is hoogleraar filosofie en religie aan de Universiteit van Tilburg, Directeur van het Cobbenhageninstituut  en leider van het onderzoeksprogramma Katholiek Uitzicht. Borgman schreef een aantal boeken en essays. Hij publiceert in internationale tijdschriften en is een gevraagd spreker over geloof en maatschappij.

Waarom 24 januari ?

Het wordt een traditie op 24 januari Henri’s verjaardag te vieren (dit jaar zou hij 88 zijn geworden). Henri heeft Dordrecht meermaals bezocht en heeft ook in deze regio vele volgelingen, ook in protestantse kringen.

Dit bericht delen
Gepland Agenda Uitgelicht