Herdenkingsdienst 4 mei 🗓

Op vrijdagavond 4 mei organiseren het Platform Dordtse Kerken en de Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) opnieuw een interkerkelijke herdenkingsbijeenkomst voorafgaand aan de  gemeentelijke plechtigheden op het Sumatraplein. De dienst vindt plaats in de Singelkerk en start om 19uur.

De dienst sluit aan bij het nationale jaarthema ‘2018: jaar van verzet’. In de tweede wereldoorlog streden mensen voor recht en tegen onrecht. Velen betaalden met de prijs van hun eigen leven. Dat gebeurde ook in Dordrecht. In de dienst worden de namen genoemd van Leendert Keesmaat (1911-1941), Aart Alblas (1918-1944),  Sytze Roelof Beinema (1894-1944), Gijsbert van Bemmelen (1898-1944), Pieter van de Puijl (1921-1944),  mr. Emanuel Hamburger (1901-1945) en Abraham Wijnberg (1913-1943).

Voorgangers uit diverse geledingen verlenen hun medewerking aan de herdenking. De meditatie zal dit jaar worden verzorgd door Ds. Matthijs Haak van de Kandelaarkerk. Muzikale bijdragen zijn er van Hans Okkerse (orgel) en Alisa van Dijk (viool).

Uw aanwezigheid bij de herdenkingsbijeenkomst wordt bijzonder op prijs gesteld. De deuren van de Singelkerk (hoek Singel/Dubbeldamseweg) openen om half zeven. Aansluitend aan de dienst kunt u de gemeentelijke dodenherdenking op het Sumatraplein bijwonen. Deze is op loopafstand van de Singelkerk.

Dit bericht delen
Gepland Agenda