15 mrt – Congres: Een Roze Ode aan de Synode 🗓

Op 10 november jl. gaf koning Willem-Alexander het startschot voor Ode aan de Synode, een reeks van activiteiten waarmee Dordrecht het 400-jarig jubileum van de Dordtse Synode herdenkt. De Synode bracht destijds zo’n 120 afgevaardigden uit binnen en buitenland bijeen om een einde te maken aan een slepend theologisch conflict met een politiek randje.

Als onderdeel van Ode aan de Synode organiseert Dordrecht Pride op vrijdagmiddag 15 maart a.s. een LHBTI-congres in de Grote Kerk in het bijzijn van minister van Engelshoven. De plek van LHBTI-ers in de kerk staat ter discussie. Over en weer zetten vooroordelen het debat op scherp. Met dit congres wil Dordrecht Pride een open gesprek op gang helpen tussen (gelovige) LHBTI’ers, kerken en andere geloofsgemeenschappen. Niet om buiten te sluiten, zoals 400 jaar geleden gebeurde, maar om opnieuw de verbinding te zoeken.

Vanuit het Platform Dordtse Kerken participeert Elly van Wenum in de organisatie van het congres. Zij zal spreken over haar ervaringen met UitdeKastindeKerk en de inzet van de Dordtse kerken op dit thema in de afgelopen jaren. Uw aanwezigheid als kerk tijdens dit congres wordt bijzonder op prijs gesteld. Na afloop van het congres is er voor elke Dordtse kerk en maatschappelijke instelling een speciaal voor deze middag ontworpen vlag beschikbaar.  

Aansluitend is er een benefietdiner (t.b.v. Stichting WijdeKerk) en om 20:00 uur is er een thema-avond in de Grote Kerk met als thema Gastvrijheid en de vraag ‘Hoe Gastvrij zijn wij?’ waarin LHBTI-vluchtelingen in Nederland centraal staan.

Aanmelden voor het LHBTI-Congres en de thema-avond kan tot uiterlijk 10 maart via synode@dordrechtpride.nl hierbij kunt u tevens aangeven of u aanwezig bent bij het benefietdiner om 18:00 uur (€ 22,50 p.p.)  

Let op: De Grote Kerk is niet verwarmd, we raden u aan om zich hierop te kleden.

Programma LHBTI-congres: thema ‘Identiteit en verbinding’

Middagvoorzitter: Jacobine Geel

muziek: Carolina Dijkhuizen – This is me

 • opening met Lennart Lenskens, voorzitter stichting Dordrecht Pride
 • welkom door Ds. Paul Wansink, Grote Kerk gemeente
 • Dhr. A.W. Kolff, burgemeester gemeente Dordrecht

muziek: Carolina Dijkhuizen – Climb every mountain 

 • Mw. I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mw. Elly van Wenum, Platform Dordtse Kerken | UitdeKastindeKerk

muziek: ThisGirlsLife – Ken je mij 

 • Mw. Astrid Oosenburg, voorzitter COC Nederland
 • Ds. Wielie Elhorst, Europees forum van Christelijke LHBT groepen

muziek: Marene Elgershuizen – Aus Liebe

 • Presentatie appel vanuit LHBTI-gemeenschap door dhr. Gerard Amersfoort
 • Rondetafelgesprek over veilig kerk zijn met
  • Ds. Antonie Holleman, landelijk voorzitter Kerk vd Nazarener
  • Ds. J.M.J. Kieviet, predikant Christelijk Gereformeerde kerken en werkgroep Nashville verklaring
  • Priester Remy Jacobs,
  • Dhr. John Lapré, auteur ‘De Veilige Kerk’
  • Dhr. Gert Jan van Leeuwen, voorzitter alliantie LCC Plus
  • Mw. Jolanda Molenaar,
 • Miranda Terpstra, Stichting WijdeKerk
 • Afsluiting Ds. Wansink

Uitreiking vlaggen aan Dordtse kerken en maatschappelijke organisaties.

Na afloop is er koffie en thee

Dit bericht delen
Gepland Agenda Uitgelicht