Platform Dordtse kerken wil zoveel mogelijk kerken rond de tafel kunnen krijgen

DORDRECHT – Het Platform Raad van Kerken Dordrecht gaat verder onder een nieuwe naam: Platform Dordtse Kerken. De naam past beter bij de doelstelling van het overlegplatform om in Dordrecht zoveel mogelijk kerken rond de tafel te kunnen krijgen. De algemene vergadering van het Platform heeft de nieuwe naam vastgesteld. 

Bij het Platform Dordtse kerken zijn kerken uit de volle breedte betrokken: katholiek, reformatorisch, evangelisch, vrijzinnig.  Het Platform wil kerken verbinden, gezamenlijke activiteiten ondersteunen en op die manier de zichtbaarheid van de kerk in Dordrecht vergroten.

Daarnaast fungeert het Platform als belangenvertegenwoordiger en gesprekspartner voor de overheid met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van elke kerkelijke richting.  Dordrecht is in de historie op kerkelijk gebied altijd belangrijk geweest. De kerken komen zeker meer in beeld met de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode voor de deur in 2018 en 2019. Het Platform werkt hierbij samen met de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID).

Het Platform draagt een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de gezamenlijke herdenkingsdienst op 4 mei en de interkerkelijke Hagepreek op 19 juli. Ook is er een betrokkenheid bij het prinsjesdagontbijt de derde dinsdag van september. Het Platform Dordtse kerken heeft in 2017 ook aandacht voor Vincent van Gogh. Hij schreef in de vier maanden dat hij in Dordrecht woonde (precies 140 jaar geleden), een aantal prachtige brieven over zijn zoektocht in het geloof. In de brieven wordt oa de Grote Kerk genoemd, waar hij destijds de diensten bijwoonde. Daarnaast is het in 2017 precies 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Om 500 jaar Reformatie te herdenken toert een speciale Lutherbus door Europa. Op woendag 5 april doet de bus Dordrecht aan.

Het bestuur van het Platform bestaat uit: Voorzitter Hans Berrevoets, vicevoorzitter ds. Gertjan Vogel, secretarissen Elly van Wenum en Hans Meijer, penningmeesters Dirk Pols en Gert Verduin en ds. Kees Streefkerk en pastoor Tjeerd Visser.

Dit bericht delen