Bezinning op 4 mei rond thema ‘De Vrijheid Omarmd’

De christelijke bezinningsbijeenkomst op woensdagavond  4 mei  in de Singelkerk in Dordrecht wordt breed gedragen. Voorgangers uit verschillende geloofstradities verlenen hun medewerking. Het thema raakt direct de kern van de 4 en 5 mei herdenkingen: ,,De vrijheid omarmd”.  Iedereen is vanzelfsprekend welkom in de kerk  in het uur voor de dodenherdenking van acht uur.

Vanaf 1946 is het in Dordrecht al een traditie om op de avond van de vierde mei een moment van bezinning te hebben voordat de stad letterlijk stil staat bij de prijs die voor vrede, vrijheid en gerechtigheid is betaald door mensen. Het is nadrukkelijk allen jaren een interkerkelijke samenkomst, die een brede opzet heeft zodat zoveel mogelijk mensen zich aangesproken kunnen voelen.

Zoals altijd begint in de Christelijke Gereformeerde kerk Dordrecht-centrum  (hoek Singel/Dubbeldamseweg) de christelijke herdenking om precies zeven uur.  De deuren van de kerken gaan al om half zeven open.  Het Platform Raad van Kerken Dordrecht en de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) dragen wederom samen de organisatie.  

De kerk ligt op loopafstand van het Sumatraplein waar de gemeentelijke plechtigheden zijn voor 4 mei.  Ook ligt de Wilhelminakerk in de buurt waar het herdenkingsconcert om kwart voor negen begint.

Jongeren zullen een moderne versie lezen van psalm 42 en 43. In Dordrecht is psalm 43 vanaf 2008 onderdeel van veel herdenkingen rond 4 mei. De Dordtse verzetsstrijder Leendert Keesmaat had de psalm op zijn lippen toen hij op 13 maart 1941 naar de Waalsdorpervlakte nabij Den Haag werd vervoerd om daar met zeventien anderen te worden doodgeschoten. Later kreeg deze groep een plek in het collectief geheugen van Nederland via het gedicht van Jan Campert: De Achttien Doden.

Aan de herdenkingsdienst werken dit jaar onder andere mee ds. Arie van der Zwan, predikant van de Singelkerk,  de heer drs. A.A.M. Brok, burgemeester (Schriftlezing), ds. Michel Meeuws, predikant Kerk van de Nazarener en ds. Riet Boogaard, predikante Ontmoetingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door David van der Vlies (orgel) en Alisa van Dijk (viool). De herdenkingsdienst zal net na half acht worden afgesloten, zodat een iedereen alle tijd en ruimte heeft om zich verder voor te bereiden op de dodenherdenking van acht uur.

Dit bericht delen