Dordtse week van vasten en gebed in verband met het coronavirus

DORDRECHT – Het Platform Dordtse Kerken en de stichting Missie Dordt roepen komende week uit tot een week van een stille tijd, vasten en gebed in verband met het om zich heen grijpende coronavirus. Het past ook in de tijd naar pasen met op zondag 22 maart  het moment van half-vasten.  Hans Berrevoets, voorzitter van het Platform, zegt hierover: “Als gezamenlijke kerken willen we hiermee de urgentie communiceren en laten zien dat we als kerken bij de samenleving betrokken zijn.” Al eerder werd duidelijk dat alle Dordtse Kerken de aangescherpte richtlijn in het belang van de volksgezondheid volgden.  Er vinden tot  en met 31 maart geen kerkelijke bijeenkomsten doorgang met meer dan honderd mensen.

Enkele landelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken en Missie Nederland, organiseren woensdag de Dag van Nationaal Gebed. “Deze landelijke oproep sluit mooi aan op onze lokale oproep”, aldus Berrevoets. Het Platform Dordtse kerken en Missie Dordt hebben een brede, veelkleurige geloofs achterban.  ,,We hopen dat iedere kerk en iedere geloofsgemeenschap, passend bij de eigen traditie, de oproep wil doorgeven. Soms vragen kerken hun leden om in huiselijke kring Taize-liederen te zingen, een kaars aan te steken en ruimte te maken voor stille tijd en gebed. Andere kerken vragen gebruik te maken van evanglische liederen of de psalmen. We doen alleen een oproep en verder respecteren we zeker in Dordrecht de vrijheid van geloof en vrijheid van geweten naast onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een aantal voorgangers en ook de RK-kerk heeft het Platform van Dordtse kerken al aangegeven de week af te sluiten op het zelfde tijdstiip:  zaterdagavond 21 maart van 19uur tot 20uur.

De Dordtse week kan zichtbaar worden gemaakt op social media met de hashtag #gebedvoorDordt

Dit bericht delen