Eerste koningsbroden voor hospicebewoners

Het Platform Raad van Kerken deelt donderdag 23 april om 15.00 uur Koningsbrood uit aan bewoners van hospice De Patio. De komende dagen is het bijzondere brood bij diverse bakkers en supermarkten verkrijgbaar. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Leergeld.

Het Koningsbrood is door enkele Dordtse bakkers ontwikkeld op initiatief van de Dordtse kerken om uit te delen op Koningsdag. “Het breken en delen van het brood staat symbool voor het omzien naar elkaar, het deel uitmaken van een gemeenschap”, vertelt Elly van Wenum namens de broodcommissie van het Platform Raad van Kerken. “Koning Willem-Alexander wilde graag dat deze Koningsdag in het teken zou staan van ontmoeting en verbinding. Door het delen van het Koningsbrood willen de kerken gehoor geven aan deze oproep.”

Toekomst geven

Met een belangrijk deel van de opbrengst van het Koningsbrood wil de Stichting Leergeld jongeren een toekomst geven. “Vandaar dat we het bijzonder vinden om het Koningsbrood aan de bewoners van de hospice te geven. Hun aardse leven zit in de afrondende fase en met het ontvangen van het brood maken zij symbolische een gebaar naar de jongeren”, aldus Hans Berrevoets, voorzitters Platform Raad van Kerk. Hij roemt de wijze waarop mensen in hospice De Patio hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen. “In alle rust en met respect voor wie ze zijn. Ik bewoners ook de vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun naaste en de bewoners omringen met aandacht en zorg.”

Uitdelen

Op Koningsdag delen de kerken in de binnenstad het Koningsbrood met het Oranjepubliek. Elly van Wenum: “Op die manier kunnen we laten zien wat we als kerken belangrijk vinden: delen van je overvloed, tijd en aandacht met anderen. Ook op andere plekken wordt het brood gedeeld. Het is heel bijzonder om op deze wijze met elkaar verbonden te zijn. Zo kunnen mensen toch deel hebben aan het feest van Koningsdag.”

“Vanuit de kerken willen we het brood om die reden ook graag delen met mensen die niet meer als vanzelfsprekend middenin de samenleving staan. Misschien voelen sommige bewoners van hospice De Patio zich wel meer verbonden met het hemels Koninkrijk dan met het aardse. Ook dan is het breken van het brood van waarde.”

Tijdens de uitreiking aan de hospicebewoners is ook dominee Nico van den Houten, predikant in de Dordtse Andreaskerk, aanwezig zodat bewoners met hem in gesprek kunnen gaan wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Bewoners in diverse verzorgings- en verpleeghuizen in Dordrecht en Zwijndrecht krijgen eveneens op Koningsdag het Koningsbrood. Naast hospice De Patio, ook de andere locaties van Het Spectrum, namelijk De Sterrenlanden, Vreedonk en De Prinsemarij. Maar ook in Het Parkhuis, Crabbehoff, De Merwelanden en Swinhove.

Dit bericht delen