In vrijheid kiezen thema van 4 mei bezinningsbijeenkomst

4 mei © Arjan Almekinders

DORDRECHT – In vrijheid kiezen. Dat is het thema van 74 ste bezinningsbijeenkomst in Dordrecht op 4 mei  voor de twee minuten stilte van acht uur. Om zeven uur begint de herdenking in de Singelkerk op de hoek Singel/Dubbeldamseweg. Het Platform van Dordtse kerken is vanaf 2011 bij de organisatie betrokken en samen met de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID).

In vrijheid kiezen is tevens het landelijke thema van het nationaal comite 4 en 5 mei. In Dordrecht  wordt zaterdag 4 mei stil  gestaan bij de viering van honderd  jaar algemeen kiesrecht en  honderd jaar vrouwenkiesrecht. Tijdens de bezettingstijd waren rechten niet vanzelfsprekend. De democratie werd geweld aangedaan door de bezetting en het buitenwerkingstellen van de rechtsstaat in de jaren 1940-1945.

Om nadrukkelijker stil te staan bij honderd jaar vrouwenkiesrecht zullen ditmaal vooral vrouwen de bijeenkomst van 4 mei dragen. Ieke van As, gastpredikante van de Nederlands Gereformeerde kerk, zal een korte overdenking uitspreken. Haar dochter Ilse Bevelander zal een lied zingen,  terwijl  Jeanette Jelier den Hoedt (dwarsfluit) met organist Hans Okkerse medewerking verleent. Ds. Riet Boogaard spreekt het gebed voor de stad uit.

Namen van vrouwen om niet te vergeten klinken ditmaal.. Fractievoorzitter van Groen Links in de Dordtse gemeenteraad, Kitty Kruger, noemt de namen.  Ze is betrokken bij het jaar van de Dochters van Dordrecht.

De namen zijn:

 • Johanna Hendrika Jansen – Bothof
 • Esther Rosalina Kleinkramer
 • Hannelore Thal
 • Henriette Judith van Dam
 • Elizabeth van Gelder-den Hartog
 • Henriëtte van Ameringen
 • Bernardina Catharina Dicke
 • Adriana Antonia Anna Kommers
 • Frederika van der Zee
 • Jacoba Rombout-Bouman 
 • Catharine Geertruida Maria van der Ven
 • Lenie Kouwen-Dicke

De Singelkerk gaat op zaterdag 4 mei al om half zeven open en de samenkomst zal om  half acht afgelopen zijn. Een ieder kan zo in alle rust naar het Sumatraplein gaan voor de stedelijke herdenking. Om kwart voor negen begint een herdenkingsprogramma van de stichting bijzondere concerten in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.

Dit bericht delen