Interkerkelijke Hagepreek in Hof van Nederland

Op zondagmiddag 19 juli wordt de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 in het Hof herdacht. Een uitstekende gelegenheid om na te denken over vrijheid van woord en gedachte. Dat wordt door het Dordrechts Museum opgepakt. Het Platform Raad van Kerken wil deze gelegenheid aangrijpen om voorafgaand aan de officiële herdenking stil te staan bij waar het toen concreet om ging: de vrijheid om in God te geloven zoals je denkt dat dat moet. We weten dat de protestanten niet openlijk in de steden konden samenkomen en zgn. hagepreken hielden. Door de vrijheid van godsdienst van 1572 werd dat anders. Een reden om nog altijd dankbaar voor te zijn.

Voor de katholieken werd het er echter niet beter op. Werden voor die tijd protestanten vervolgd en gedood, we vergeten de katholieke martelaren van Gorcum niet die bij Den Briel zijn vermoord en ook de katholieken van Roermond niet waar de Staatse troepen hebben huisgehouden. Dat gebeurde óók in juli 1572.. Het thema van de hagepreek is daarom: “Martelaren”. Martelaren: getuigen van Christus met hun bloed. Ook vandaag actueel!

Medewerking wordt verleend door ds. Kees Streefkerk, ds. Jan Belder (prediker) en pastoor Tjeerd Visser. Neerlandicus Cor Bregman leest uit de toen gangbare Deux Aes bijbelvertaling (uit 1562). Met medewerking van een Hagenpreek Ensemble, dat psalmen in de berijming van Petrus Datheen (uit 1566) muzikaal begeleidt.

Deze hagepreek wordt georganiseerd door het Platform Raad van kerken Dordrecht in samenwerking met het Dordrechts Museum. Uiteraard willen we samenkomen op het plein van het Hof; weer of geen weer. Koster van dienst is de koster van de Lutherse kerk, Jan Lokhorst.

Vanaf 15uur kunt u op het Hof terecht; de Hagepreek start uiterlijk om 15.15u. Aansluitend is er de gemeentelijke herdenking onder leiding van locoburgemeester Sleeking. Rond 16.15u is het programma afgelopen.

Iedereen is van harte welkom!

Dit bericht delen