Kerken in gesprek over hulp aan vluchtelingen

Afgelopen week sprak een vertegenwoordiging van het platform Raad van Kerken met burgemeester Brok en wethouder Lambrechts over hulp aan vluchtelingen in Dordrecht. Het platform Raad van Kerken vindt het belangrijk dat nieuwkomers, dus ook vluchtelingen, zich welkom voelen als zij tijdelijk of voor langere tijd in Dordrecht komen wonen. “Binnen onze achterban is de bereidheid groot zich hiervoor in te zetten”, aldus Hans Berrevoets, voorzitter van het platform, “Er leven verschillende zorgen rondom de stroom vluchtelingen naar Europa en ook Nederland, maar laten we in deze discussie vooral een warm hart tonen”.

Het platform wees B&W erop dat in het verleden kerkelijke vrijwilligers hulp hebben geboden aan de vluchtelingen. Volgens burgemeester Brok is er vooralsnog geen sprake van een concrete hulpvraag. Zodra dit verandert worden de kerken hiervan op de hoogte gesteld. Het Platform Raad van kerken wijst daarbij ook op de bijzondere rol van het Diaconaal Platform Dordrecht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van veel kerken.

Het platform Raad van Kerken stelt de openheid van burgemeester en wethouder bijzonder op prijs. ,,Juist nu is een betrokken overheid nodig, die enerzijds voor de eigen burgers staat en anderzijds staat voor mensen die door vreselijke omstandigheden gedwongen, in onze stad terecht komen. Het is goed dat Dordrecht niet wegkijkt, maar zich inzet om deze mensen in onze regio onderdak te bieden.”

Dit bericht delen