Ode aan de Synode: de Dordtse Leerregels

In verband met het feit dat in 2019 de Synode van Dordrecht 1618 / 1619, inmiddels 400 jaar geleden, wordt herdacht, hebbende onderstaande predikanten van het zgn. Klein Convent in het kader van “Ode aan de Synode” het initiatief genomen om in vier bijeenkomsten de Leerregels, die op deze synode het licht zagen ten behoeve van de vaderlandse kerk, voor het voetlicht te halen. De kennis ervan is zeker belangrijk voor vandaag. De bijeenkomsten beginnen altijd op woensdag om 20.00 uur en duren circa één uur en worden gehouden in onderstaande kerkgebouwen; alles zo de HEERE wil en wij leven:

Op 16 januari 2019 zal hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels besproken worden in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216), waarin Ds. P. Mulder voorgaat, predikant Gereformeerde Gemeente.

Op 13 februari zal hoofdstuk 2 besproken worden in de Julianakerk (Mauritsweg 286), waarin Ds. M. Maas voorgaat, Hervormd predikant.

Op 20 maart zullen hoofdstukken 3 en 4 besproken worden in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216), waarin Ds. A. van der Zwan voorgaat, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk.

Op 10 april zal hoofdstuk 5 besproken worden in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4), waarin Ds. J. M. Haak voorgaat, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

B. van den Boogaard
K.D. Goverts
J.C. de Groot
J.M. Haak
H. van der Ham
H. van den Heuvel
M. Maas
H.J. Stoutjesdijk
G.J.H. Vogel
G. van Wijk
A. van der Zwan

Dit bericht delen