Programma week van gebed in Dordrecht

Gebedsinitiatieven van 15 t/m 23 januari 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 vieren we de Week van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we ook op het eiland van Dordrecht voor eenheid, wijk en wereld. De gebedsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Aan de vooravond van de week vindt op 15 januari een Nationaal Gebed voor vrede en verbinding plaats.

Thema: Licht in het duister!

Het thema van de week van gebed is ‘Licht in het duister’ en verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed  doen.

Programmering in het kort

De Week van gebed in Dordrecht heeft dit jaar opnieuw een creatieve invulling, waarbij er naast de diverse programma’s ook veel ruimte is voor eigen initiatief in de straat, buurt en wijk. Dit boekje geeft een overzicht van de programmering in Dordrecht. Hieronder een samenvatting:

DatumTijd Programma en locatie
16/01-23/01Samen bidden met buurtbewoners Locatie: Zelf te bepalen (vanuit de huizen)
15/0119.30-20.30Nationaal gebed voor vrede en verbinding Locatie: Online (Youtube: Zuidhovenkerk)
16/01Startzondag Week van gebed voor eenheid Introvideo: Online (Youtube: Missie Dordt)
17/0110.00-11.00Gebedswandeling door Reeland en de Staart Startlocatie: Bij Bosshardt (Bankastraat 158)
18/0116.00-16.45Gebedsbijeenkomst in het Patrimonium Locatie: Gemeente Immanuel (Lange Breestraat 24-26)
19/0115.00-17.00Gebedsinloop Wielwijk en Crabbehof (Gebedsruimte) Locatie: Andreaskerk (Jac. Van Heemskerckstraat 19)
19/0120.00-21.00Gebedswandeling van Dubbeldam naar Stadspolders Startlocatie: PKN Dubbeldam (Dubbelsteynlaan West 70)
20/0110.00-12.00Open Kandelaarkerk (Gebedsruimte Pauze+) Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)
20/0114.00-17.00Open Zuidhovenkerk met gebedsstations en stiltehoek Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)
20/0119.30-21.30Gebed voor missionair en diaconaal werk Locatie: Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2) Aanmelden: secretariaat@samendordt.nl
22/0110.00-11.00Stiltewandeling in het Wantijpark Startlocatie: Wantijpark Aanmelden: veenbaak@gmail.com

Meer informatie en downloads

De week van gebed wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt. Er is een compleet programmaboekje met de programmering in Dordrecht van dag tot dag. Ga voor meer informatie naar missiedordt.nl/stadsgebed

Dit bericht delen