Raad van Kerken wordt Platform Dordtse Kerken

Dordrecht krijgt een overlegorgaan, dat zoveel mogelijk kerken bijeen wil brengen. Dit platform zal als een beraad van kerken actief zijn.

De nieuwe vorm van overleg, ontmoeting en uitwisseling van informatie zal worden opgezet met respect voor de verschillen .

Tevens zal worden gezocht naar onderwerpen en activiteiten die mensen, kerken en de samenleving kan binden. Een voorbeeld  van de reeds bestaande brede samenwerking is de jaarlijkse interkerkelijke 4 mei bezinningsbijeenkomst vooraf gaand aan de dodenherdenking.

Deze weg is de Raad van Kerken Dordrecht ingeslagen na een voorbereiding van meer dan een jaar.  Op weg naar een bredere opzet zijn ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere overlegvormen in de stad, zoals evangelisch contact en het klein convent. 

De ontwikkeling naar een breed platform past meer bij de situatie van nu.  Het overlegorgaan met een zo breed mogelijke achterban kan ook een gesprekspartner zijn voor instanties in de stad. De presentie van de kerken in de samenleving, elk op een eigen wijze, kan ook worden bevorderd.

In de vergadering van de Raad van kerken op donderdag 22 november is unaniem vastgesteld, dat het verleden wordt losgelaten.

Het dagelijks bestuur kreeg vanuit de vergadering huiswerk mee om het nieuwe overlegorgaan verder vorm te geven. In de praktijk zal al worden gewerkt vanuit de brede opzet.

Leden van het dagelijks bestuur zijn:

J. Berrevoets; J.G.G. Bregman; G.H. van Duin; Pastor K.J. Homan; H. Meijer; D. Pols; ds G.J.H. Vogel.

Dit bericht delen