Vragenlijst veilig kerk zijn: welk advies geef jij?

DORDRECHT –  Op verzoek van de organisatoren van het congres ‘Een roze ode aan de Synode’ op vrijdag 15 maart a.s. in de Grote Kerk in Dordrecht is stichting WijdeKerk gevraagd een advies op te stellen aan kerken die LHBTI’ers* een veilige plek willen bieden. Op de website van de stichting worden ervaringsverhalen gedeeld van LHBTI’ers in de kerk. Speciaal voor het congres is een vragenlijst toegevoegd, waarmee christelijke LHBTI’ers worden uitgenodigd vanuit hun persoonlijke ervaringen kerken te adviseren (crowdsourcing): Hoe wordt de kerk een plek waar mensen open kunnen zijn over hun geaardheid, zonder angst voor afwijzing? De wens een veilige kerk te zijn leeft breed, ook binnen de meer behoudende kerken, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Om kerken hierbij te helpen worden LHBTI’ers met een kerkelijk achtergrond om praktische adviezen gevraagd. De binnengekomen reacties worden samengebracht in een ‘appel aan de kerken’, dat op het congres zal worden gepresenteerd.

Het congres in Dordrecht is onderdeel van een reeks activiteiten waarmee Dordrecht het 400-jarig jubileum van de Dordtse Synode herdenkt. De Synode bracht destijds zo’n 120 afgevaardigden uit binnen en buitenland bijeen om een einde te maken aan een slepend theologisch conflict met een politiek randje. Als onderdeel van Ode aan de Synode organiseert Dordrecht Pride op vrijdagmiddag 15 maart a.s. een LHBTI-congres in de Grote Kerk in het bijzijn van minister van Engelshoven. De plek van LHBTI-ers in de kerk staat ter discussie. Over en weer zetten vooroordelen het debat op scherp. Met dit congres wil Dordrecht Pride een open gesprek op gang helpen tussen (gelovige) LHBTI’ers, kerken en andere betrokkenen. Niet om buiten te sluiten, zoals 400 jaar geleden gebeurde, maar om opnieuw de verbinding te zoeken.

*De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I).

Dit bericht delen