Over

Het Platform Raad van Kerken staat in een traditie van meer dan vijftig jaar in Dordrecht.  De kerndoelstelling is altijd gelijk gebleven: mensen uit verschillende kerkelijke richtingen met elkaar in contact brengen.  Daarnaast wil het Platform de zichtbaarheid van de kerken  in de samenleving bevorderen en  ontwikkelingen  in stad en samenleving onder de aandacht van de kerken brengen.
Tenslotte fungeert het Platform als gesprekspartner voor de overheid met respect voor de eigen verantwoordelijk van elke kerkelijke richting.

Het Platform kent geen leden, maar deelnemers. Activiteiten waarbij drie of meer kerken betrokken zijn, worden door het Platform ondersteund. Dit levert een heel divers aanbod op aan interkerkelijke initiatieven.