Prinsjesdagontbijt Dordrecht

Het comité Prinsjesdagontbijt Dordrecht is onderdeel van het Platform Dordtse Kerken en gelieerd aan de landelijke stichting GIDSnetwerk, ook wel GIDS (Geloven In De Stad). GIDS is een oecumenisch-christelijke netwerkorganisatie die zich nadrukkelijk bezighoudt met het verenigen van (christelijke) leiders in de stad. GIDS richt zich niet alleen tot christenen, maar tot al diegenen die kunnen voorgaan in het verbeteren van de lokale samenleving. GIDS streeft daarbij naar samenwerking tussen leiders uit alle maatschappelijke geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg, non-profit organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven.

Op zo’n 30 plaatsen in het land wordt er op Prinsjesdag een ontbijt georganiseerd. Een bijzondere dag waarop gekeken wordt naar de toekomst en ook uiting wordt gegeven aan een Nederlandse traditie. Een dag die verbindt.

Het Prinsjesdagontbijt dient als laagdrempelig, uitnodigend, inspirerend, vrijblijvend en positief te worden ervaren. Een moment van ontmoeting zonder druk dat er ‘iets moet’. Het maatschappelijk initiatief komt van onderaf en kenmerkt zich door een spontaan karakter. De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Het kenmerk van de deelnemers is dat zij zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.

Het comité Prinsjesdagontbijt Dordrecht bestaat momenteel uit:

  • Jaantje van Ginkel
  • Peter Kwaak
  • Jasper van Schaik
  • Rob Veerman
  • Richard van Willigen
  • Dik van der Zeijden

Prinsjesdagontbijt 2019

Het Dordtse Prinsjesdagontbijt heeft dit jaar als thema: “Eenzaamheid, de armoede van het Westen” of “Ubuntu – ik ben omdat wij zijn”. Het thema zal worden ingeleid door Wiebe van Horssen van Missie Dordt. Hij zal ingaan op de ‘coöperatieve cultuur’ zoals hij die heeft leren kennen bij zijn werk in Afrika (Mozambique) en daarbij de link leggen naar ‘samenhorigheid principes’ in de Bijbel. Vanuit dat perspectief houdt hij de ‘Westerse cultuur’ een spiegel voor.

Vanuit een heel ander perspectief zal Rob Veerman, geestelijk verzorger en wijsgerig theoloog, reageren op deze stellingname. De bijdragen worden omlijst door muziek en er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken.

Ook wordt er een moment ingelast, waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor onze stad deze gebeden worden uitgesproken door aalmoezenier Briene van Herpen.

We hopen dat u op deze ochtend opnieuw geïnspireerd raakt om gezamenlijk het goede te zoeken voor onze stad. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Er komen soms van die donkere dagen
dat de lucht niet openklaart
het leven is soms zwaar te dragen
dat je liever niet geboren waart

kom dan bij mij om je te warmen
ik maak een kamer voor je klaar
‘k zal je wiegen in mijn armen
en je strelen door je haar

Herman van Veen
Voor Marie-Louise

Wend U tot mij, en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig.
Psalm 25:16