Prinsjesdagontbijt Dordrecht

Het comité Prinsjesdagontbijt Dordrecht is onderdeel van het Platform Dordtse Kerken en gelieerd aan de landelijke stichting GIDSnetwerk, ook wel GIDS (Geloven In De Stad). GIDS is een oecumenisch-christelijke netwerkorganisatie die zich nadrukkelijk bezighoudt met het verenigen van (christelijke) leiders in de stad. GIDS richt zich niet alleen tot christenen, maar tot al diegenen die kunnen voorgaan in het verbeteren van de lokale samenleving. GIDS streeft daarbij naar samenwerking tussen leiders uit alle maatschappelijke geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg, non-profit organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven.

Op zo’n 30 plaatsen in het land wordt er op Prinsjesdag een ontbijt georganiseerd. Een bijzondere dag waarop gekeken wordt naar de toekomst en ook uiting wordt gegeven aan een Nederlandse traditie. Een dag die verbindt.

Het Prinsjesdagontbijt dient als laagdrempelig, uitnodigend, inspirerend, vrijblijvend en positief te worden ervaren. Een moment van ontmoeting zonder druk dat er ‘iets moet’. Het maatschappelijk initiatief komt van onderaf en kenmerkt zich door een spontaan karakter. De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Het kenmerk van de deelnemers is dat zij zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.

Het comité Prinsjesdagontbijt Dordrecht bestaat momenteel uit:

  • Briene van Herpen
  • Peter Kwaak
  • Jasper van Schaik
  • Richard van Willigen
  • Dik van der Zeijden

Prinsjesdagontbijt 2021

Het ontbijt vindt dit jaar plaats op 21 september a.s. van 7.00 uur tot 9.00 uur bij Jozua, Sikkelstraat 2 in Dordrecht. Het Prinsjesdagontbijt wordt in Dordrecht georganiseerd vanuit het Platform Dordtse Kerken in samenwerking met het Gidsnetwerk en Missie Dordt.

Het Dordtse Prinsjesdagontbijt heeft als thema: “Opnieuw ontmoeten”

Robert de Heer van Stichting Anders zal een inleiding verzorgen waarin ‘verbinding, geven en delen’ centraal zal staan. Hij zal ingaan op vragen als:

  • Hoe vergroot je je sociale voetafdruk
  • Wat gebeurt er als mensen zich aan elkaar verbinden, wat is de vrucht.

“Ik heb nog nooit iemand ontmoet die van geven minder is geworden”

(Robert de Heer)

De bijdragen worden omlijst door muziek en er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken. Ook wordt er een moment ingelast, waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor onze stad. We hopen dat u op deze ochtend opnieuw geïnspireerd raakt om gezamenlijk het goede te zoeken voor onze stad.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. We willen graag in een zo breed mogelijke setting elkaar ontmoeten, om daadwerkelijk in Dordrecht het verschil te kunnen maken.
We willen u daarom vragen mensen uit uw netwerk te attenderen op dit ontbijt, bij voorkeur uit een andere sector of bedrijf dan waaruit u zelf afkomstig bent.

U kunt uzelf aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt via deze website onder vermelding van uw naam, organisatie en contactgegevens. U kunt eventuele dieetwensen opgeven bij aanmelding, dan houden we daar rekening mee. De kosten voor het ontbijt bedragen € 10, over te maken bij aanmelding. We zien uw aanmelding graag tegemoet vóór 17 september 2021.